با کاتالوگ الکترونیکی محصولات بهداشتی با اطلاعات بیشتر و آسوده خرید کنید.
پاسخ سوالات پزشکی و دارویی خود را از ما بخواهید
خدمات آموزشی و مشاوره ای در داروخانه با پزشکان متهد
خدمات بهداشتی و درمانی در کوتاه ترین زمان توسط یک تیم حرفه ای و ماهر  
در ادامه مطلب داروخانه دکتر اکبرپور به عنوان عضو پیشرو در طرح ارتقا خدمات داروخانه توضیحاتی درباره این طرح ارائه می دهد
همگون سازی ظاهری ، استاندارد کردن فرآیند ها،ارتقاء سطح مکانیزاسیون،ارائه خدمات نوین در داروخانه و در نهایت پایش و ارزیابی
  • فیلتر ها
مجموعه: دارویی

دسته دارویی : انتی اسید اشکال دارویی : chew tab شامل هیدروکسید الومینیوم 200mg و هیدروکسید منیزیم 200mg ، susp شامل هیدروکسید الومینیوم 225mg/5ml و هیدروکسید منیزیم 200mg/5ml ، powerd for susp شامل هیدروکسید الومینیوم 564mg و هیدروکسید منیزیم 174mg موارد ومقادیر مصرف : ضد اسید معده ، هیپرفسفاتیمی در نارساییکلیه بالغین – 1-4tab ir5-10ml susp qid ، 20min تا 1h بعد از غذا و هنگام خواب کودکان ( بیشتر از 6 سال ) – 5-10ml susp qid ، 1-4tab qid موارد منع مصرف : عیب شدید کار کلیه عوارض جانبی : شایع – یبوست خفیف ، اسهال ، کرامپ معده گروه مصرف در حاملگی : گروه C نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Maalox ، Alamag ، Diovol ، Gelusil ، Mylanta ، rulox ، Magaldrate

مجموعه: دارویی

دسته دارویی : انتی اسید اشکال دارویی : chew tab 300mg ، susp 320mg/5ml موارد و مقادیر مصرف : ضد اسید معده بالغین – 600-1200mg از susp ، 4-6 بار در روز بین غذا و هنگام خواب ؛ درمان زخم گوارشی بالغین – 960-3600mg از susp هر 1-2h در روز هنگام بیداری ؛ درمان علایم شدید زخم گوارشی ( بیماران بستری ) بالغین – 2.6-4.8g از susp که با 2-3 برابر اب رقیق شده است از راه NGT هر 30minبه مدت 12h در روز یا بیشتر ؛ هیپرفسفاتمی بالغین – 1.9-4.8g یا 5-30ml از susp ، 3 یا 4 بار در روز و یا 600mg قرص 5 یا 6 بار در روز بین غذا و هنگام خواب عوارض جانبی : شایع – یبوست خفیف ، کرامپ معده گروه مصرف در حاملگی : گروه C نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Alterna – GEL ، Aiu – Tab ، Dialume ، Alu – Tab ، Nephrox ، Alu - Cap

مجموعه: دارویی

دسته دارویی : ضد عرق اشکال دارویی : bulk موارد مصرف : تعریق مفرط ( هیپرهیدروز ) بعد از حمام کردن یا تمیزنمودن موضع ، شبی یک بار پس از قطع تعریق مفرط ، هفته ایی یک یا دوبار نام های تجارتی وترکیبات دارویی : Aluwest ، Drysol ، Xerac AC ، Odaban ، Stypto – Caine ( کلرید الومینیوم + تتراکایین + سولفات هیدروکسی کینولین ، خونریزی زخم های جزیی )

مجموعه: دارویی

دسته دارویی : انزیم ترومبولیتیک اشکال دارویی : inj 10,20,50mg موارد و مقادیر مصرف : انفارکتوس حاد میوکارد ( AMI ) بالغین – 15mg IV طی 1-2 دقیقه ، سپس 0.75mg/kg ( حداکثر 35mg ) طی 60 دقیقه بعدی ؛ سکته ی مغزی ( استروک ) بلاغین – طی 3 ساعت از شروع علایم و نشانه های 0.09mg/kg IV طی یک دقیقه و سپس 0.81mg/kg ( حداکثر 90mg طی یک ساعت ) ؛ انسداد کاتتر بلاغین و کودکان ( 2 سال و بیشتر ) – بیمار با وزن 10 تا 29 کیلوگرم 1mg/ml و بیمار با وزن 30 کیلوگرم یا بیشار 2mg/32ml اب مقطر قطره قطره در کاتتر چکانده می شود و بعد از 30 دقیقه بازشدن کاتتر را با اسپیراسیون خون امتحان می کنند موارد منع مصرف : خونریزی فعال داخلی ، هیپرتانسیون کنترل نشده ( فشار خون سیستولیک بیش از 185 میلی متر جیوه ، فشار خون دیاستولیک بیش از 110 میلی متر جیوه ) ، CVA طی سه ماه اخیر ، خونریزی گوارشی ، ترومای جراحی یا بیماری داخل جمجمه یا داخل نخاع ( AVM ، انوریبسم ،SAH ، نیوپلاسم ) ، ماساژ قلبی طولانی ، مشکوک به دیسکسیون ایورت ، مصرف همزمان با ضد انعقاد یا INR بیش از 7/1 ، مصرف هپارین طی 8 ساعت ، پلاکت کمتر از 100000 در میلی متر مکعب ، تشنج در زمان سکته مغزی عوارض جانبی : عوارض خطرناک عبارتند از خونریزی ( مغزی ، خلف صفاقی ، ادراری تناسلی ، گوارشی ) ، واکنش افزایش حساسیت ( انافیلاکسی ) ، اریتیمی گروه مصرف در حاملگی : گروه C نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Activase ، Cathflo ، Actilyse ، Cathflo A

مجموعه: دارویی

دسته دارویی : بازنگهدارنده مجرای شریانی ( پروستا گلاندین ) اشکال دارویی : inj 500mcg/mlموارد مصرف : بازنگهداشتن مجرای شریانی (PDA) شیرخواران تا زمان جراحی مقادیر مصرف : 0.05-0.1MCG/KG/MIN با روش انفوزیون وریدی موارد منع مصرف : سندروم دیسترس تنفسی عوارض جانبی : شایع – اپنه، فلاشینگ ، تب ، سپسیس ، هیپوکالمی گروه مصرف در حاملگی : گروه x نام های تجارتی وترکیبات دارویی : prostin VR pediatric ، Minprog

مجموعه: دارویی

دسته دارویی : درمان کندده ناتوانی جنسی ( پروستا گلاندین EI ) اشکال دارویی : inj 5, 10 , 20mcg/ml بعد از رقیق کردن ، 100mcg ، 500 ، 250 ، 125UG sup موارد ومقادیر مصرف : اختلال نعوظ الت مرد به علت عروقی یا روانی یا مختلط بالغین – 2.5mcg IC و در صورت پاسخ نسبی همین مقدار دوز دوم و سپس افزایش با مقادیر 5-10mcg تا نعوظ کافی ، شیاف UG ابتدا 125-250mcg و سپس تعدیل دوزاژ تا پاسخ کافی و عوظ مناسب برای مقاربت ؛ اختلال نعوظ الت مرد با منشا عصبی ( اسیب نخاعیی ) بالغین – 1.25mcg IC و درصورت پاسخ نسبی همبن مقدار دوز دوم و سپس افزایش به میزان 2.mcg تا دوز 5mcg وانگاه افزایش با مقادیر 5mcg تا برقراری نعوظ کافی ؛ الپروستادیل در درمان بیماری انسدادی شدید شریانی محیطی ( ایبسکمی بحرانی اندام ) در بیمارانی به کار می رود که دیگر اقدامات ( پروسیجر ها ) ، گرافت ها یا انژیوپلاستی در ان ها اندیکاسیون ندارند ، اگر چه نقش الپروستادیل در درمان بیماری های عروق محیطی روشن نیست ولی در سندروم رینود شدید عارضه دار با اولسراسیون و گانگرن مفید است ( مارتیندل ، 2011 ) موارد منع مصرف : حساسیت مفرط به دارو، احتمال پریاپیسم ( انمی سیکل سل ، میلوم مولتیپل ، لوسمی ) یا دفئورمیته الت ( زاویه دار بودن الت ، فیبروز کاورنوس ، بیماری Peyronie ) ، پیوند الت ، ممنوعیت مقاربت ، مصرف Musem برایس مقاربت با زن حامله بدون استفاده از کاندوم عوارض جانبی : شایع – درد الت گروه مصرف در حاملگی : گروه X نام هایی تجارتی وترکیبات دارویی : Caverject ، Edex ، Muse ، Viridal ( IC : تزریق داخل کاورنوس ، UG : ادراری تناسلی ) ، Tri – Mix ( پاپاورین + الپروستادیل + فنتولامین ، اختلال نعوظ ، امریکا )

مجموعه: دارویی

دسته دارویی : ضد اضطراب ( بنزودپین ) اشکال دارویی : tab 0.5 1mg موارد و مقادیر مصرف : اضطراب بالغین – 0.25-0.5mg هر 8 ساعت ، حداکثر 4mg/d ؛ اختلال پانیک بالغین – 0.5mg هر 8 ساعت ، حداکثر 10mg/d موارد منع مصرف : حساسیت مفرط به بنزودیازپین ها ، گلوکوم زاویه بسته عوارض جانبی : شایع – خواب الودگی ، احساس سبکی در سر ، افسردگی ، خشکی دهان ، اسهال ، یبوست گروه مصرف در حاملگی : گروه D نام های تجارتی و ترکسیبات دارویی : Apo – Alpraz ، Novo – Alrazol

مجموعه: دارویی

دسته دارویی : نرم کننده ( روغن بادام ) اشکال دارویی : bulk خموارد مصرف : ماده مغذی و نرم کننده خوراکی ، نرم کننده موضعی پوست مقادیر مصرف :15-30ml از امولوسیون خوراکی نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Crovols ، Calendula Nappy Change Cream ( کالاندولا + کامومیل + روغن بادام ، راش کهنه بچه ) ، Earex ( روغن بادام زمینی + روغن بادام + روغن کافور ، خلرج کردن موم گوش ) ، Imuderm ( روغن بادام + روغن معدنی ، خشکی پوست ) ، infaderm ( روغن بادام + روغن معدنی ، خشکی پوست )

فرم ها و امکانات

   medicilne                                   18                                                    19                                                20                              

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

ما را دنبال کنید

lpgptalar3

 

best instagram logo download here 15

 

 

 

ورود پرسنل

worker

تماس با ما

  • آزادشهر خیابان امام جنب بانک صادرات
  • ۰۲۷۳۵۷۲۷۹۵۵
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • alarm clock  24 ساعت شبانه روز