با کاتالوگ الکترونیکی محصولات بهداشتی با اطلاعات بیشتر و آسوده خرید کنید.
پاسخ سوالات پزشکی و دارویی خود را از ما بخواهید
خدمات آموزشی و مشاوره ای در داروخانه با پزشکان متهد
خدمات بهداشتی و درمانی در کوتاه ترین زمان توسط یک تیم حرفه ای و ماهر  
در ادامه مطلب داروخانه دکتر اکبرپور به عنوان عضو پیشرو در طرح ارتقا خدمات داروخانه توضیحاتی درباره این طرح ارائه می دهد
همگون سازی ظاهری ، استاندارد کردن فرآیند ها،ارتقاء سطح مکانیزاسیون،ارائه خدمات نوین در داروخانه و در نهایت پایش و ارزیابی
  • فیلتر ها
مجموعه: دارویی
دسته دارویی : حامل برای فرآورده ها موضعی نام های تجاری و ترکیبات دارویی : Absorbase
مجموعه: دارویی
دسته دارویی : ضد تجمع پلاک ها اشکال دارویی : inj 10mg/5ml موارد و مقادیر مصرف : انژین ناپایدار با انجام PCI طی 24 ساعت اینده بالغین-0.25mg/kg بولوس وریدی و سپس 10mcg/min انفوزیون مداوم وریدی برای 8-24 ساعت و قطع دارو یک ساعت بعد از PCI : مداخله ی کرونری از راه پوست (PCI) بالغین-0.125mcg/kg/min حداکثر 10mcg/min انفوزیون مداوم وریدی برای 12 ساعت موارد منع مصرف : خونریزی داخلی فعال در 6 هفته اخیر ، CVA طی 2 ساعت اخیر یا CVA با نشانه ی اختلال عصبی ، دیاتز خونریزی دهنده یا مصرف ضدانعقاد خوراکی طی 7 روز (مگر PT کتر از 2/1 برابر کنترل ) ، کمبود پلاکت ها ( کمتر از 100000 در طی میلی متر مکعب ) ، ترومای اخیر یا جراحی ماژور (طی 6 هفته اخیر ) ، تومور AVM,CNS ،انوریسم، هیپرتانسیون شدید و کنترل نشده ، واسکولیت، مصرف دکستران با PTCA ، الرژی به پروتئین موش، همراه با سایر داروهای مهارکننده گلیکوپروتئین IIb/IIIa عوارض جانبی : شایع-هیپوتانسیون، تهوع، خونریزی گروه مصرف در حاملگی :گروه C نام های تجارتی و ترکیبات دارویی :
ReoPro
مجموعه: دارویی
دسته دارویی : ضد عفونتHIV اشکال دارویی : tab 300/150/300mg موارد مصرف : عفونت HIV مقادیر مصرف : بالغین نوجوانان 40 کیلوگرم یا بیشتر : 1 tab PO bid موارد منع مصرف و عوارض جانبی : رجوع به ترکیبات گروه مصرف درحاملگی : گروه C نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Trizivir
مجموعه: دارویی
دسته دارویی: ضد رتروویروس اشکال دارویی: tab 600/300mg موارد مصرف: عفونت HIV مقادیر مصرف: بالغین- 1 tab PO qdموارد منع مصرف وعوارض جانبی: رجوع به ترکیبات گروه مصرف در حاملگی: گروه  C نام های تجاری و ترکیبات 
ترکیبات دارویی :
kivexa,Epzicom
مجموعه: دارویی
دسته دارویی : فلج کننده جسم مژگانی ( سیکلوپلژیک ) ، گشاد کننده ردمک اشکال دارویی : 1% ، ophth drop 0% ، ophth oint 1% موارد و مقادیر مصرف :التهاب عنبیه ، جسم مژگانی و مشیمیه ( uveitis ) بالغین – 0.3-0.5cm از پماد qd-tid بر روی ملتحمله بمالند تا یک قطره از محلول 1% ، qd-tid کودکان ( 5 سال و بیشتر ) ،- یک قطره از محلول 0.5% یا 1% ، qd-tid ؛ اندازه گیری عیوب انکساری بالغین – یک قطره ( محلول 1% ) یک ساعت قبل از رفراکسیون کودکان ( 5 سال و بیشتر ) – 0.3cm از پماد tid برای 1-3d قبل یا یک قطره از محلول 0.5% یا 1% سه بار در روز ، به مدت 1-3d قبل از معاینه چشم و یک ساعت قبل از معاینه گشادکننده مردمک چشم قبل از جراحی بالغین – یک قطره از محلول 1% و یک قطره از محلول 10% فنیل افرین ( و بعد از جراحی یک یا دو قطره از محلول 1% ، QD-TID ) ، کودکان – ( 5 سال و بیشتر ) – یک قطره از محلول 0.5% ، QD-TID ؛ چسبندگی جسم مژگانی به کپسول عدسی بالغین – در فواصل 5 دقیقه ایی ، 3 بار ، هر بار یک یا دو قطره از محلول 1% و یک قطره از محلول 10% فنیل افرین به تناوب ؛ گلوکوم بدخیم بالغین – یک یا دو قطره از محلول 1% به همراه از محلول 10% فنیل افرین tid or qid ، MD یک قطره از محلول 1% ، qd یا یک روز در میان گروه مصرف در حاملگی : گروه C نام های جارتی و ترکیبات دارویی : Atropien ، Isopto ، Ocu – Tropine
مجموعه: دارویی
دسته دارویی : شل کننده عضلات اسکلتی اشکال دارویی : inj 25mg/2.5ml ، inj 50mg/5ml موارد مصرف : داروی کمک بی هوشی برای شل کردن عضلات اسکلتی مقادیر مصرف : بالغین و کودکان ( بیشتر از 2 سال ) – ابتدا IV 0.4-0.5mg/kg بولوس ، سپس 0.08-1mg/kg ( 20-40min بعد از تزریق اول ) و بعد هر 15-25min همین مقدار IV ، prn کودکان – یک ماه تا 2 سال در بی هوشی با هالوتان 0.3-0.4mg/kg IV موارد منع مصرف : الرژی به دارو عوارض جانبی : برادیکاردی ( خطرناک ) ، فلاشینگ ( شایع ) ، هیپوتانسیون ، تاکیکاردی ، یرونکواسپاسم ( خطرناک ) ، تنگی نفس ، افزایش ترشحات برونشی ، لارنگواسپاسم ( خطرناک ) ، اپنه ی طولانی وابسته به دوز ( خطرناک ) ، ویزینگ ، ارتیم ، خارش ، راش ، کهیر ، انافیلاکسی ( خطرناک ) گروه مصرف در حاملگی : گروه C نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Tracrium ، Nimbex
مجموعه: دارویی
دسته دارویی : ضد مالاریا ( مشتق هیدروکسی نفتوکینون + مشتق بی گوانید ) اشکال دارویی : tab 250/100mg و tab 62.5/25mg موارد و مقادیر مصرف : پیشگیری از مالاریای فالسیپاروم در مناطق مقاوم به کلروکین بالغین – یک قرص 250/100mg یک بار در روز PO همراه با غذا یا شیر ( شروع 2-1 روز قبل تز ورود به منطقه ی مالاریاخیز و ادامه تا 7 روز بعد از خروج از منطقه ) کودکان – با وزن بیش از 40 کیلوگرم یک قرص 250/100mg یک بار در روز PO به ترتیب فوق ، با وزن 30-21 کیلوگرم دو قرص 62.5/25mg یک بار در روز PO به ترتیب فوق ، با وزن 20-11 کیلوگرم یک قرص 62.5/25mg یک بار در روز PO به ترتیب فوق ، با وزن 40-31 کیلوگرم سه قرص 62.5/25mg یک بار در روز PO به ترتیب فوق ؛ درمان مالاریا فالیسپاروم حاد و بدون عارضه بالغین – چهار قرص نوع بالغین ( 250/100mg ) یک بار در روز PO با غذا یا شیر برای سه روز متوالی کودکان – با وزن 40-31 کیلوگرم سه قرص نوع بالغین یک بار در روز PO مطابق فوق ، با وزن 20-11 کیلوگرم یک قرص نوع بالغین ( 62.5/25mg ) یک بار در روز PO مطابق فوق موارد منع مصرف : حساسیت به احزائ دارو عوارض جانبی : شایع – سردرد ، درد شکم ، تهوع ، استفراغ گروه مصرف در حاملگی : گروه C نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Malarone ، Promal
مجموعه: دارویی
دسته دارویی : ضد پروتوزاو ( مشتق هیدروکسی نفتوکینون ) اشکال دارویی : susp 750mg/5ml موارد و مقادیر مصرف : جلوگیری از پنومونی پنوموسیستین ژیروشی ( PJP ) در بیماران بی تحمل به کوتریموکسازول بالغین – 1500mg/d PO با غذا کودکان – 16-13 سال همانند بالغین ؛ درمان PJP در بیماران بی تحمل به کوتریموکسازول بالغین – 750mg PO bid با غذا برای 21 روز کودکان – 16-13 سال همانند بالغین موارد منع مصرف : حساسیت به دارو عوارض جانبی : راش پوستی ، سردرد ، تب ، بی خوابی ، تهوع ، استفراغ ، گروه مصرف در حاملگی : گروه C نام های تجارتی و ترکیبات دارویی : Mepron ، Welivone

فرم ها و امکانات

   medicilne                                   18                                                    19                                                20                              

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

ما را دنبال کنید

lpgptalar3

 

best instagram logo download here 15

 

 

 

ورود پرسنل

worker

تماس با ما

  • آزادشهر خیابان امام جنب بانک صادرات
  • ۰۲۷۳۵۷۲۷۹۵۵
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • alarm clock  24 ساعت شبانه روز